Teaterns Dag 2012

    Strobemedia dokumenterade 2012 års upplaga av Teaterns Dag, en exponeringsdag för scenkonst som arrangeras av teatrarna själva, i samarbete med Malmö stad och Folkuniversitetet Malmö. Alla grupper och scener medverkar ideellt. Läs mer på Teaterns Dags hemsida.