Skillinge Teater ”Påsksoaré 2012″

    För sextonde året i rad gick Skillinge Teaters påsksoaré av stapeln under två täta aftnar. Strobemedia var på plats för att föreviga.

    Läs mer om Skillinge Teater på deras hemsida.