Skånsk Teaterdag 2013

    header-Skansk-Teaterdag-2013

    Strobe dokumenterade utbudsdagen ”Skånsk Teaterdag 2013” som arrangerades av Teatercentrum i samarbete med Riksteatern Skåne.