Moomsteatern ”Mannen utan riktning”

Vårt fruktbärande samarbete med Moomsteatern fortsätter med en reklam för föreställningen ”Mannen utan riktning” baserad på ”Den gudomliga komedin”. Filmen är inspelad väldigt tidigt i den kreativa processen, vilket skapade ett spännande resultat, se filmen här!