Marianne Arnbäck ”Jordbunden”

    ”Marianne Arnbäcks konst är förbunden med naturen, med en stark livskraft, en längtan och en strävan till det ursprungliga. Det är en intensiv, poetiskt och besjälad natur som skildras i målningar och skulpturer.”
    Birthe Wibrand, Landskrona Museum

    I den här filmen utvecklar Marianne Arnbäck tankarna om sin konst i samband med utställningen Jordbunden på Landskrona Konsthall 2010.

    www.arnback.se