Dockteaterverkstan i Osby ”Larssons Lager”

På Larssons lager regerar, bland kartonger och siffror, lagerarbetarna Hansson och Karlsson. Genom väggtelefonen gör sig Chefen ständigt påmind. Den ena dagen är den andra lik och har så varit i många år och skulle så förblivit, om det inte just denna dag hände sig att Hansson och Karlsson begår ett fatalt misstag och plötsligt står där med två lådor, som har nr 18. Eller är det nr 81? Vilken låda är nr 18 och vilken är nr 81?

Läs mer om Dockteaterverkstan i Osby och ”Larssons Lager” på deras hemsida.