Digital Kommunikation LIVE!

    Strobemedia medverkade på seminariet/fortbildningsträffen ”Breddat publikarbete och digitala verktyg” som anordnades av Riksteatern Skåne, Film i Skåne och Region Skåne på Kino i Lund. Strobemedia skapade digital livekommunikation mellan Inter Arts Center på Mazettihuset i Malmö och biografen Kino i Lund där viktiga personer och aktörer från kulturbranschen satt samlade. Från IAC på Mazetti till Kino i Lund streamade vi en scen ur Teatr Weimars ”Exit: Ghost” varefter direktdialog mellan publiken på Kino och ensemble och kreativt team på Mazetti tog vid.

    Kommunikationen mellan de två skådeplatserna skedde via några av de digitala kommunikationsverktyg som finns fritt tillgängliga på nätet idag såsom Bambuser och Google Hangout. Som teknisk plattform till Digital Kommunikation LIVE använde vi oss av datorer, nätverk och iPads från Apple med frikostigt stöd från Kullander Jansson.

    Framöver kommer vi att ta fram en plattform som mindre producenter av scenkonst kan nyttja sig av med hjälp av modern men billig utrustning och vi kommer att fortsätta en dialog mot dem där vi presenterar kommunikationsplattformen med verktygen vi valt ut, så håll ögonen öppna eller kontakta oss.