Om oss

Posted by on mar 3, 2011 in Om oss

Projekt

Strobe handlar om att belysa någonting i rörelse och fånga det via media.
Att frysa ett ögonblick för att kunna studera det närmare, dels i nuet men även för att skapa
vår egen historia. Det är filosofin bakom det vi gör, att skapa tidskapslar av vår samtid.

Strobemedia är ett relativt nytt företag, men krafterna bakom grundar sig på många års
erfarenhet och kompetens inom film- och mediabranchens många grenar.
Mottot “Vi visualiserar det Ni realiserar” beskriver tydligt kärnan i verksamheten.
Strobemedia arbetar med att dokumentera scenkonst och andra händelser och projekt
med södra Sverige som utgångspunkt.

Strobemedia omger sig med en nära krets av kompetenta människor som alla kompletterar oss
inom sina respektive specialfält, vilket gör att företaget kan erbjuda en professionell dokumentation
av er produktion eller händelse.

Vi har hittills bland annat arbetat med Moomsteatern, Teater Barbès, Dansstationen och Subfrau.