Producent
Peter Timar Lönneborg
0709 – 129 936
peter@strobemedia.se

Produktionsledare
Hekuran Iberdemaj
0739 – 726 123
hekuran@strobemedia.se

Klipp och Grafik
Joakim Ott
joakim@strobemedia.se

Våra kontor
MALMÖ
Anckargripsgatan 3,
211 19 Malmö

STOCKHOLM
Kommunikatör & Produktionsledare
Katja Sandström
katja@strobemedia.se

Strobemedia AB
Org.nr: 556812-7764
info@strobemedia.se

peter-media
Peter Timar Lönneborg
joakim-media
Joakim Ott